Events

February 5, 2014 : Trondheim

Business Breakfast Meeting, “Japan – Business Opportunities and Business Culture”

Om du er interessert i å lære mer om japansk businesskultur og trender i det japanske markedet, kan du møte opp på frokostseminar i Trondheim. Seminaret vil dreie seg om å finne forretningsmuligheter mellom norske og japanske bedrifter, samt diskutere problemer som kan oppstå i møte med en fremmed businesskultur. For mer informasjon og påmelding,(…)

Japan-Norway Science Week 2013
May 27, 2013 : Tokyo

Japan-Norway Science Week 2013

Japan and Norway are cooperating in several research areas of mutual importance and interest. This May marks the 10th anniversary for the Science and Technology Cooperation Agreement. Deputy Minister, Ms. Ragnhild Setsaas from the Ministry of Education and Research visits Japan on this occation, heading a delegation of representatives from Norwegian research and higher education sector. In addition – over 50 Norwegian university and research institute executives and scientists travel to Japan to participate in the seminars, workshops and meetings that are to take place during the week.

May 14, 2014 : Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan

BIOtech 2014 Japan

In May 2014, Asia’s largest bio event –“BIOtech 2014 Japan” and the newly launched exhibition and conference for diagnostics and testing for personalized medicine, “IVD Japan 2014”will take place concurrently in Tokyo.(May 14-16, 2014 / Venue: Tokyo Big Sight, Japan/ Organized: Reed Exhibitions Japan Ltd.)Extending its coverage to medical field launching IVD Japan 2014, the(…)

Marin innovasjon og kunnskap: utnytter vi potensialet? (Norwegian only)
January 22, 2014 : Oslo, Norway

Marin innovasjon og kunnskap: utnytter vi potensialet? (Norwegian only)

Norges største nettverk av storbyer inviterer til innspillsmøte til videre samarbeid om kunnskapsutvikling om våre hav og kystområder. Sjømatnæringen har vokst til å bli en av Norges viktigste næringer, som har klart å vokse raskt i et internasjonalt tøft marked ved å bruke våre naturgitte fortrinn som kystnasjon, men også som kunnskapsnasjon. Sjømatnæringen er en(…)

July 27, 2014 : Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan

Grand Renewable Energy 2014

Expectations have been growing worldwide for renewable energy technologies as a solution for energy and global environment issues; issues projected to become more evident and serious during the 21st century. According to some long-term projections, renewable energy may satisfy half of the world’s energy needs by 2050. This would put renewable energy on the same(…)

Kavli Lecture and Symposium 2013
May 27, 2013 : Tokyo

Kavli Lecture and Symposium 2013

The University of Tokyo, The Kavli Foundation, The Norwegian Academy of Science and Letters and The Norwegian Embassy are organizing a high profile event, to dive into the essence of “The smallest, The biggest and The most complex”, Nanoscience, Cosmos and Neuroscience.

NAJAKS 2013
August 21, 2013 : Bergen, Norway

NAJAKS 2013

The 9th conference of the Nordic Association of Japanese and Korean Studies (NAJAKS) will be held in Bergen, Norway, on August 21-23, 2013.

[ + ]