For Researchers

New call for proposals of the UTFORSK Partnership Programme

New call for proposals of the UTFORSK Partnership Programme

The UTFORSK Partnership Programme is administered by the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) in cooperation with the Research Council of Norway (RCN). This pilot programme aims at strengthening the linkage between higher education and research in international collaboration, and to increase cooperation between Norway and Brazil, China, India, Japan, Russia and South(…)

Belmont Forum Collaborative Research Action – Call for Proposals

Belmont Forum Collaborative Research Action – Call for Proposals

2014 Call for Proposals on Arctic Observing and Research for Sustainability: The Japan Science and Technology Agency (JST), and The Research Council of Norway, co-organizers of the Norway-Japan Marine Seminar 2014, are taking part in a Belmont Forum Collaborative Research Action (CRA) “Call for Proposals on Arctic Observing and Research for Sustainability”. Full details can be found on the call homepage. For(…)

JSPS FELLOWSHIPS for RESEARCH in Japan

JSPS FELLOWSHIPS for RESEARCH in Japan

JSPS is an independent administrative institution that performs the following main functions: • Provides funding support for research initiatives • Fosters researchers of the next generation • Supports international collaborations • Advances university reform JSPS offers fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to come to Japan to conduct scientific collaboration with their Japanese colleagues. Features: •(…)

Programme for space research (ROMFORSKNING)

Programme for space research (ROMFORSKNING)

The ROMFORSKNING programme is designed to support Norwegian space-related activities under the European Space Agency (ESA), the European Incoherent Scatter (EISCAT) Scientific Association and the Nordic Optical Telescope (NOT) Scientific Association. The programme is intended to enhance and further develop basic research in the context of Norway’s membership of these organisations. The primary objective of(…)

FINNUT Program for research and innovation in education (In Norwegian)

FINNUT Program for research and innovation in education (In Norwegian)

FINNUT inviterer forskningsmiljøer på utdanningsområdet til å søke støtte til utenlandsopphold for norske stipendiater og forskere i utlandet og for utenlandske gjesteforskere i Norge. FINNUT vil legge til rette for at forskningsmiljøer kan arrangere konferanser, seminarer og workshops rettet mot forskersamfunnet og/eller brukere av forskningen. Målet er å formidle forskningsresultater, dele kunnskap og bygge nettverk mellom(…)

PhD Research Fellowship in Japanese linguistics at the University of Bergen

PhD Research Fellowship in Japanese linguistics at the University of Bergen

Application deadline: 10 March 2014 A PhD fellowship in Japanese linguistics is available at the Department of Foreign Languages starting from August 2014 or as soon as possible. For more information visit the following link: http://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/99642/phd-research-fellowship-in-japanese-linguistics-at-the-department-of-foreign-languages

UTFORSK

UTFORSK is a new Norwegian instrument for strengthening the linkage between higher education and research in international collaboration, and to increase cooperation between Norway and Brazil, China, India, Japan, Russia and South Africa. Some of the main goals of the UTFORSK program will be to increase collaborative relationships in science and higher education, to increase(…)

Call: New cluster projects 2014 (Norwegian only)

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA ønsker nye prosjekterskisser til deres program for klyngeutvikling. Midlene tilbys gjennom de to foregående programmene Arena, Norwegian Centres of Expertise (NCE)i tillegg til etablering av et et tredje nivå gjennom tilbudet Global Centres of Expertise (GCE). De tre programmene gir muligheter for støtte til alle klyngeutvklinger som faller innenfor (…)

JSPS scholarships (Norwegian only)

Forskningsrådet innstiller hvert år stipender til to norske senior forskere og to norske postdoktorer tilknyttet norsk forskningsinstitusjon. Stipendene er åpne for søkere innen humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi. For mer informasjon og søknadskjemaer vennligst se: JSPS – postdoktorstipend til Japan JSPS – gjesteforskerstipend til Japan

[ + ]