News

To ledige praktikantplasser for norske studenter ved ambassaden i Tokyo for høstsemesteret 2016

To ledige praktikantplasser for norske studenter ved ambassaden i Tokyo for høstsemesteret 2016

Som praktikant ved den norske ambassaden i Tokyo, Japan, vil du opparbeide deg uvurderlig arbeidserfaring! Arbeidsoppgaver omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, oppgaver relatert til kultursamarbeid, informasjonsarbeid, administrasjon m.m. Tiltredelse er tidlig september 2016. Praksisperioden vil vare ut januar 2017, totalt fem måneder. Søknadsfrist: fredag 8. april 2016 For mer informasjon og hvordan(…)

Japan-Norway collaboration on aluminum alloys – Connecting education and research

Japan-Norway collaboration on aluminum alloys – Connecting education and research

An agreement about a three-year INTERNATIONAL PARTNERSHIP project (INTPART) was signed today at The Royal Norwegian Embassy in Tokyo. The project, which is named The Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration, is a new type of project funded by The Research Council of Norway, and Norwegian Centre for International Cooperation in Education, higher education(…)

Postdoktorstipend til Japan (Norwegian only)

Postdoktorstipend til Japan (Norwegian only)

Forskningsrådet lyser ut to postdoktorstipend il Japan innen humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap eller teknologi på vegne av Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Søknadsfrist: 23.11.2016 13:00 CET JSPS-programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner. Forskerutvekslingen bygger på en samarbeidsavtale mellom Japan Society for the Promotion of Science(…)

Stipendiatstilling ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo for høsten 2016

Stipendiatstilling ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo for høsten 2016

Innovasjon Norges Tokyo kontor vil på vegne av SIU for høsten 2016 engasjere en stipendiat til å arbeide med å styrke det norsk-japanske utdanningssamarbeidet. Gjennom denne stipendiatstillingen tilbys norske studenter praksisplass for en periode på maksimum 6 måneder. Målsettingen er å gi stipendiaten innblikk i hvordan norske utdanningsinstitusjoner arbeider med å fremme utdanningssamarbeid internasjonalt samt(…)

UTFORSK partnership programme – apply for funding of joint projects between higher education institutions!

UTFORSK partnership programme – apply for funding of joint projects between higher education institutions!

The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) has issued a call for applications for funding of joint projects between higher education institutions in Norway and Japan, Brazil, China, India, Russia and South Africa under the UTFORSK Partnership Programme. There are two categories you can apply for: Long-term project cooperation with a project period(…)

NorAlumni Japan Gathering on June 10th

NorAlumni Japan Gathering on June 10th

How do you prepare yourself for an international career? Where do you start? On June 10th, a NorAlumni Japan gathering will be held at the Royal Norwegian Embassy in Tokyo covering this topic. International students with a “Global mindset” are increasingly attractive to companies that are in the process of improving their competitiveness in demanding(…)

Students met Innovation Norway’s CEO at the Norwegian Embassy in Tokyo

Students met Innovation Norway’s CEO at the Norwegian Embassy in Tokyo

Innovation Norway in Tokyo was lucky enough to receive Anita Krohn Traaseth, CEO of Innovation Norway, as a visitor last week. During her visit, we invited 12 students to meet Traaseth to talk about importance of international knowledge and internships. A diverse group of Norwegian and Japanese students attended, everything from exchange or fulltime bachelor, master and PhD(…)

Alumni Gathering at Embassy of Japan in Norway

Alumni Gathering at Embassy of Japan in Norway

The Embassy of Japan in Norway invites Noralumni members to an alumni event at the residence of Ambassador Kunukata in Oslo. Please see the following message for more information. Dear friend of Japan, On a regular interval, the Embassy of Japan hosts gatherings for former exchange students and other friends of Japan. This is because(…)

[ + ]