Japan-Norway seminar – The Ocean brings us together 2019

I 2021 starter FNs tiår for havforskning. En av drivkreftene bak det kommende havtiåret er Peter M. Haugan, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og professor ved UiB. Han er en av innlederne og vil snakke om hvordan vi kan bruke det kommende tiåret til å styrke kunnskapen om havene. Norges spesialrepresentant for Hav og tidligere klimaminister Vidar Helgesen forteller om arbeidet i Høynivåpanelet for Bærekraftig Havøkonomi. Fra det japanske havforskningsinstituttet JAMSTEC innledes det om japansk forskning knyttet til havområdene i arktis.

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Forskningsrådet, JSPS ALUMNI CLUB NORWAY (ACN) og JSPS Stockholm Office.

Seminaret holdes på engelsk. 17. oktober 2019 Registrering

[ + ]