Ansgar Teologiske Høgskole

ATH

Ansgar Teologiske Høgskole har sine røtter i Det Norske Misjonsforbunds – Missionsskole”-, som ble opprettet i 1913. Skolens primæroppgave var å utdanne pastorer og misjonærer. Etter noen år ble studieprogrammet fireårig. I 1968 ble studiene åpne for studenter uten tilhørighet i Det Norske Misjonsforbund. Fram til 1988 hadde skolen tilhold i Oslo, inntil den i 1988 flyttet til sine nåværende lokaler på Hånes i Kristiansand.