VID Specialized University

VID vitenskapelige høgskole, VID

VID vitenskapelige høgskole er en norsk vitenskapelig høgskole som ble etablert 1. januar 2016 da Misjonshøgskolen i Stavanger, Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, Høgskolen Betanien i Bergen og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo slo seg sammen. Høgskolen holder til på fire studiesteder: Bergen, Oslo,Sandnes og Stavanger.

Skolen har 3 300 studenter og 300 ansatte, og er Norges nest største private høgskole, etter Handelshøyskolen BI.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: vitenskapelig, internasjonal og diakonal. Navnet på høgskolen ble offentliggjort på en pressekonferanse 9. september 2015.