Praktikantplasser ved ambassaden i Tokyo for høstsemesteret 2018

Praktikantplasser ved ambassaden i Tokyo for høstsemesteret 2018

To ledige praktikantplasser for norske studenter ved ambassaden i Tokyo for høstsemesteret 2018

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper.

Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, oppgaver relatert til næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, kultursamarbeid, informasjonsarbeid, administrasjon m.v.

Gjennom tilbakemeldinger og veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikantene skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisasjon og oppgaver. Arbeidsoppgavene vil gi god innsikt i det norsk-japanske forholdet og fordypning i en rekke saksfelt i tilknytning til dette. Vi kan tilby et givende opphold i en flott og fascinerende storby. Du vil lære mye om Japan og Øst-Asia, en av verdens mest dynamiske regioner.

Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt praktikantenes faglige forutsetninger og tidligere erfaring, slik at praktikantperioden også er mest mulig kompetansebyggende for den enkelte. Ambassaden er spesielt interessert i kandidater som har hhv. utenriks-/sikkerhetspolitikk og klima/energi/økonomi som fokus i sine studier. Som praktikant må du ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne jobbe i team. Du må ha meget god skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Kunnskaper i japansk språk og kultur er en fordel, men ingen forutsetning.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

– Norsk statsborgerskap

˗ Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må ha minst to års høyere studier og helst være i slutten av ditt utdanningsløp.

˗ Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en norsk ambassade

˗ Medlemskap i norsk folketrygd. Praktikanten må selv i god tid ta kontakt med NAV Utland om dette

Praktisk:
– Praktikanten mottar et stipend som p.t. er NOK 12 000 pr. måned. Stipendet skal dekke alle utgifter, inklusive flyreise til og fra Japan, boutgifter og mat

– Ambassaden kan ikke tilby eller formidle bolig, men vil kunne formidle kontakter til utleiere tidligere praktikanter har benyttet

– Det trengs visum for ”cultural activities”, noe ambassaden vil bistå med å få utstedt. Søknad om visum må foreligge i god tid før tiltredelse

– Tiltredelse er mandag 3. september 2018. Praksisperioden vil vare ut januar 2019, totalt fem måneder.

Det vil bli gjennomført telefonintervju med aktuelle kandidater. Ev. spørsmål angående praktikantplassene kan rettes til attaché Christine Johansen Nygård, e-post: Christine.Johansen.Nygard@mfa.no Søknaden med CV, karakterutskrifter og referanser sendes til ambassaden i Tokyo, e-post: emb.tokyo@mfa.no

Søknadsfrist: fredag 23. mars 2018

[ + ]