Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation – Stipend for utveksling
January 15, 2016

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation – Stipend for utveksling

Stipend for utveksling

Søknadfrist: 15 januar, 2016.

Om Fondet
– Midlene skal brukes til formål som styrker kontakt og forståelse mellom de nordiske land og Japan. Styret legger derfor vekt på å støtte tiltak som, på kortere eller lengre sikt, kan bidra til mer samhandling mellom Japan og Norge.
– Det kan søkes om støtte til (studie)reiser som kan utvikle samarbeid og forståelse for japanske forhold innenfor ethvert område av norsk samfunnsliv. Ved tildelingene de siste årene er nye søkere blitt prioritert, og formål som gir ringvirkninger (reportasjer, avisartikler, meddelelser til kolleger).
– Det gis støtte kun for ett år om gangen. Ønskes det støtte til prosjekter som går over flere år, må det hvert år søkes på nytt. Imidlertid bes søkeren om å legge ved en plan for prosjektet og angi hvilke kostnader som ventes å påløpe i hvert av de årene prosjektet løper. Søknad om videreføring vil bli behandlet på like linje med de øvrige søknader det aktuelle året.
– Reiser som begrenser seg til deltagelse på internasjonale konferanser, som denne gang finner sted i Japan, faller på siden av Fondets formål.
– Det gis ikke støtte til rent kommersielle formål.
– Det gis normalt ikke støtte til dekning av lønnskostnader, eller til anskaffelse av utstyr.
– Det gis ikke støtte til reiser og/eller arrangementer som finner sted (eller er startet opp) før tildelings-tidspunktet (ca 1 mai). Søk i så fall et år tidligere!
– Det forutsettes at reisen til og fra Japan foretas på billigste måte
– Søkere skal sende sin søknad til det av de samarbeidende land, hvor vedkommende utøver sin yrkesmessige virksomhet (dvs betaler skatt).
– Individuelle stipend vil normalt være i området NOK 20.000 – 40.000, avhengig av reisens varighet/prosjektets størrelse.

 

For mer informasjon, besøk Scandinavia-Japan Sasakawa Foundations hjemmeside.

 

[ + ]