Scholarship from the ITO foundation for student exchange to Japan (Norwegian only)

Scholarship from the ITO foundation for student exchange to Japan (Norwegian only)

uioITO Foundation for International Education Exchange er en japansk organisasjon som gir stipend til svært gode master- og doktorgradsstudenter som skal studere i Japan i ett år, som en del av graden ved UiO. For 2017 vil ITO Foundation kun gi stipend til en kandidat fra UiO.

Utgifter til skolepenger kan dekkes med inntil  2 000 000 JPY per år, i tillegg gis det stipend til bo- og levekostnader.

Søknadsfrist er fredag 7. oktober 2016

For mer informasjon, se her

[ + ]