Stipendiatstilling ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo for høsten 2016

Stipendiatstilling ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo for høsten 2016

Innovasjon Norges Tokyo kontor vil på vegne av SIU for høsten 2016 engasjere en stipendiat til å arbeide med å styrke det norsk-japanske utdanningssamarbeidet.

Gjennom denne stipendiatstillingen tilbys norske studenter praksisplass for en periode på maksimum 6 måneder. Målsettingen er å gi stipendiaten innblikk i hvordan norske utdanningsinstitusjoner arbeider med å fremme utdanningssamarbeid internasjonalt samt å erfare hvilken verdi studentutveksling kan ha for forskningssamarbeid og næringsrettet virksomhet i krevende markeder. Stipendiaten vil i tillegg få trening i kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning fra de fast ansatte. Oppholdet vil gi verdifull erfaring til videre utdanning og gjøre stipendiaten bedre kvalifisert til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.

Stipendiatet er for perioden august 2016 til januar 2017. Søknadsfrist 20. mai 2016.

 

Interessert? For info om arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner, stipend, søknadsfrist o.l., klikk her! Du sender også søknaden din via denne siden.

[ + ]